Naše poslání

Posilovat národní hrdost a úctu k našim předkům a jejich činům, které proslavily naši zem, je jedním z našich hlavních poslání.

Generace našich předchůdců si po staletí předávaly své znalosti a rozvíjely svůj um a řemeslný fortel. Odměnou jim byl úspěch a uznání i za hranicemi naší vlasti.

Pražské groše byly ve své době nejrozšířenějším platidlem ve střední Evropě a v 16. století dala naše země světu minci zvanou tolar – platidlo, od jehož názvu je odvozeno i pojmenování jedné z nejrozšířenějších světových měn, dolaru.

Jsme hrdí na odkaz našich předků a uvědomujeme si, jak zavazující je odpovědně navázat na toto dědictví. 

Jako trvalou připomínku první ražby stříbrných tolarů v krušnohorském Jáchymově jsme na český trh uvedli slavnou Čechii, patronku českých zemí, na pamětní ražbě se symbolickou nominální hodnotou 1 TOLAR ČECHIE.

Luboš Krčil, ředitel Bohemia mincovna

Naši lidé

Jako dlouholetí profesionálové v oboru pamětní numismatiky s úctou a pokorou navazujeme na dědictví našich předků, kteří nejen v mincovnictví dokázali a dokáží vytvářet hodnoty vynikající umělecko-řemeslné úrovně.

Luboš Krčil
Ředitel Bohemia mincovna

MgA. Miroslav Schovanec
Hlavní medailér Bohemia mincovna

Výhradní distributor

Exkluzivním partnerem pro maloobchodní distribuci v České republice a na Slovensku je společnost Moje mincovna CZ s.r.o., spolehlivý partner sběratelů.

+420 226 523 096
info@mojemincovna.cz